ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΑΤΖΑΚΗΣ

Επανεκλογή Αλατζάκη στην Κόρινθο

Επανεκλογή Αλατζάκη στην Κόρινθο

Με την επανεκλογή του Γιώργου Αλατζάκη στην Προεδρία του Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.