ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΟΔΒΕ : Το σκεπτικό της απόφασης

ΟΔΒΕ : Το σκεπτικό της απόφασης

Το σκεπτικό της απόφασης με την οποία απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΕΟΠΕ  για τον Κανονισμό Διαιτησίας δημοσιοποίησε η ΟΔΒΕ.

Με την κύρια αγωγή να έχει πάρει δικάσιμο για τις 6 Νοεμβρίου η ΟΔΒΕ και ο πρόεδρός της Σταύρος Μαυρικίδης δημοσιοποίησε το σκεπτικό του Δικαστηρίου που απόρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΕΟΠΕ για τον Κανονισμό Διαιτησίας.

Το σκεπτικό της απόφασης

«Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι ………….δεν πιθανολογήθηκαν πραγματικά περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος για να ληφθεί το απαιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο, αφού από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις παράγουν ήδη αποτέλεσμα.

…………. Εξάλλου, από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν πιθανολογήθηκε η διάρκεια φοίτησης και ο χρόνος αποφοίτησης στις σχολές διαιτησίας, καθώς και ο χρόνος ενεργούς ένταξης στη διαιτησία των πρώτων αποφοίτων των σχολών αυτών.

Συνεπώς, εφόσον δεν πιθανολογήθηκε η άμεση χρησιμοποίηση των διαιτητών ειδικής κατηγορίας κατά το έτος 2014-2015 δεν στοιχειοθετείται επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος. Συνεπώς, ανεξαρτήτως της ευδοκίμησης της κυρίας αγωγής, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί για έλλειψη επείγουσας περίπτωσης και επικείμενου κινδύνου.

Τέλος θα πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι η κύρια αγωγή εκδικάζεται στις 6 Νοεμβρίου».

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
20/11/2023

Ημερίδα από τον ΣΦΕΕΟΠ

Ο Σύλλογος Φίλων Ελληνικών Εθνικών Ομάδων συνεχίζοντας τις δράσεις του στο άθλημα διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Η πετοσφαίριση στην προσχολική και την σχολική...