ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το σχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου

Το σχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα έως και τις 10 Δεκεμβρίου το σχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου.

Σε αυτό δεν υπάρχει πουθενά το νομικό μόρφωμα των Τ.Α.Α που θα γίνουν Ανώνυμες Εταιρείες ενώ καταργείται η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τις αρμοδιότητες της οποίας ως προς τα διοικητικά θέματα και τους ελέγχους αθλητικής φύσης θα ασκούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κατάργηση και του ΑΣΕΑΔ ενώ γίνεται ειδική αναφορά στην καταπολέμηση της βίας.

«Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας» επισημαίνει υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Αδριανός απευθυνόμενος προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

Αναλυτικά:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

1.    Καθιέρωση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης ως προϋπόθεσης για την παροχή οποιωνδήποτε ευεργετημάτων του νέου αθλητικού νόμου στους αθλητικούς φορείς και αθλητές, και αυστηροποίηση των προϋποθέσεων χορήγησής της.
2.    Επέκταση των περιπτώσεων ανάκλησης της απόφασης της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης.
3.    Κυρώσεις σε βάρος των αθλητικών φορέων που κάνουν χρήση των αθλητικών διατάξεων χωρίς να είναι αθλητικά αναγνωρισμένα –
4.    Θέσπιση του ΕΣΛΑΦ (Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Αθλητικού Φορέα).

ΑΘΛΗΤΕΣ

1.    Ορισμός του αθλητή σε τρείς κατηγορίες (ερασιτέχνης, αμειβόμενος και επαγγελματίας) και προσδιορισμός των εννοιών διάκρισης και νίκης.
2.    Ο αθλητής δικαιούται να γίνει μέλος του σωματείου.
3.    Παροχή στον αθλητή του δικαιώματος επιλογής αναφορικά με τον τόπο, το χρόνο,  και τον τρόπο προσφοράς των υπηρεσιών του, με ταυτόχρονη θέσπιση ρητρών διαφύλαξης των συμφερόντων σωματείων και ομοσπονδιών.
4.    Καθιέρωση της δυνατότητας μεταγραφής αμειβόμενων αθλητών για σπουδαίο λόγο (πχ έλλειψη προπονητή, μέσων προπόνησης, μειωτική συμπεριφορά)
5.    Αποστέρηση του αθλητή που τιμωρείται αμετάκλητα για παράβαση διατάξεων περί φαρμακοδιέγερσης, από κάθε είδους παροχές της πολιτείας και αποκλεισμός του δια βίου από τις Εθνικές Ομάδες. Ανάκληση ευεργετημάτων που τυχόν έχουν χορηγηθεί. Αντίστοιχες προβλέψεις και για τους προπονητές
6.    Κανείς δεν εισάγεται χωρίς εξετάσεις σε οποιοδήποτε τμήμα ΑΕΙ, εκτός των ΣΕΦΑΑ (Κατάργηση της 100% μοριοδότησης)
7.    Εξορθολογισμός των αθλητικών διακρίσεων για τις οποίες η πολιτεία βραβεύει και επιχορηγεί (θέσεις 1-8 σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 1-6 σε Παγκόσμιους και Ευρωπαϊκούς), με διττό σκοπό, την καταπολέμηση του φαινομένου της εμπορευματοποίησης των αθλητικών προνομίων αφενός, και την τήρηση των συνταγματικών διατάξεων αφετέρου.
8.    Η νέα μορφή υποτροφίας συμπεριλαμβάνει και την εκπαίδευση και την μετεκπαίδευση, σε εσωτερικό και εξωτερικό.
9.    Επαναπροσδιορισμός των προϋποθέσεων χορήγησης υποτροφιών. Η αθλητική υποτροφία καθίσταται μηχανισμός στήριξης της αθλητικής προσπάθειας και όχι αυτοσκοπός.
10.  Εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές με τις διακρίσεις και τη μοριοδότηση των αθλητών (για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια) διατάξεις του ν. 2725/1999 για τους αθλητές-μαθητές της Γ΄ Λυκείου τη φετινή σχολική χρονιά (προς αποφυγή του αιφνιδιασμού αυτών και των οικογενειών τους) μέχρι και τη λήξη της.
11.  Παροχή διευκολύνσεων σε αθλητές και προπονητές των αθλητών για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες με προ- Εθνική και Εθνική Ομάδα ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων, Παγκόσμιων και Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων.
12.  Μέριμνα για τους οικονομικά αδύναμους αθλητές σε συνεργασία με την ΕΟΕ.
13.  Πρόσληψη στην ΓΓΑ για αθλητές που έχουν κατακτήσει ολυμπιακή νίκη 1-8. Οι προσληφθέντες θα διατίθενται ως προπονητές στις Ομοσπονδίες.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

1.    Επιτρέπονται κάθε είδους εμπορικές δραστηριότητες για την αντιμετώπιση των λειτουργικών και αθλητικών αναγκών του με την επιφύλαξη ότι δεν αναιρείται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του.
2.    Παροχή δυνατότητας αναγνώρισης ειδικού αθλητικού σωματείου (για Δήμους, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στρατό, αστυνομία, πυροσβεστική).
3.    Η κατ’ επανάληψη έκδοση ακυρωτικών πράξεων των αποφάσεων του Δ.Σ. συνεπάγεται έκπτωση του Δ.Σ.
4.    Διάλυση του σωματείου για συγκεκριμένους λόγους, με αίτημα, μεταξύ άλλων, του αρμοδίου για θέματα αθλητισμού Υπουργού.

ΕΝΩΣΗ

1.    Αποτελούν όργανα της ομοσπονδίας που τη συνεπικουρούν, στα γεωγραφικά όρια λειτουργίας τους, στην οργάνωση και τη διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων της.
2.    Δεν αποτελούν μέλη των αθλητικών ομοσπονδιών.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

1.   Στις γενικές συνελεύσεις των αθλητικών ομοσπονδιών συμμετέχουν με αντιπροσώπους τους και ψηφίζουν  μόνο τα αθλητικά σωματεία – μέλη που τις απαρτίζουν και όχι οι ενώσεις.
2.   Για την αθλητική αναγνώριση ομοσπονδίας πρέπει περαιτέρω να έχουν συσταθεί και να λειτουργούν τα πειθαρχικά της όργανα.
3.   Το διοικητικό συμβούλιο (∆. Σ.) της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία. Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι στο Δ.Σ έχουν δικαίωμα μιας (1) μόνο ανανέωσης της θητείας τους.
4.   Για την απόφαση απόσχισης αθλήματος ή κλάδου άθλησης, ολυμπιακού ή μη, απαιτείται προηγούμενη γνώμη της ΕΟΕ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1.    Αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) που λειτουργεί σήμερα ως υπηρεσία του ΟΑΚΑ σε ΝΠΙΔ με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών και Τεχνολογίας (ΕΚΑΕΤ).
2.    Διευρυμένες αρμοδιότητες του ΕΚΑΕΤ σε θέματα υγείας των αθλητών, εκπαίδευση γιατρών και παραγόντων, ερευνητικών προγραμμάτων, μελέτη του φαινομένου της βίας κ.α.
3.    Πιστοποίηση της υγείας των αθλητών από το ΕΚΑΕΤ (κάρτα υγείας αθλητή). Προϋπόθεση για τη συμμετοχή του αθλητή σε προπονήσεις και αγώνες η πιστοποίηση της υγείας του.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

1.    Προβλέψεις για δυνατότητα υπαγωγής κατηγοριών αναπηρίας που έως σήμερα δεν μπορούσαν να ενταχθούν ή προβλεφθούν πουθενά (νεφροπαθείς, Special Olympics).
2.    Εκλογή των μελών της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής αντί του έως τώρα ορισμού τους από τον αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

1.    Ορισμός, για πρώτη φορά, ιδιότητας προπονητή.
2.    Θέσπιση διαφανούς διαδικασίας επιλογής των προπονητών των Εθνικών Ομάδων.
3.    Για πρώτη φορά, πρόβλεψη ειδικών εξετάσεων (ψυχολογικών κλπ) και σεμιναρίων, ειδικά για τους προπονητές ανηλίκων, στην κατεύθυνση της διαφύλαξης της ακεραιότητας των ανηλίκων  αθλητών.
4.    Απαγόρευση της λειτουργίας οποιουδήποτε τμήματος ή κλάδου αθλήματος αν δεν έχει προσληφθεί για αυτά προπονητής. Η σχετική πρόβλεψη ισχύει ανεξαρτήτως της ηλικίας των αθλουμένων και αθλητών.
5.    Επιβολή της ποινής της ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε βάρος του φορέα που χρησιμοποιεί ως προπονητή πρόσωπο το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο προπονητών της ΓΓΑ.
6.    Ο προπονητής επιτρέπεται να είναι μέλος του αθλητικού σωματείου στο οποίο ανήκει, αλλά και αθλητής άλλου αθλητικού σωματείου, άλλης αγωνιστικής κατηγορίες.
7.    Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της Εθνικής Σχολής Προπονητών (Ε. Σ. Π.), για τη θεσμική παρακολούθηση και αναβάθμιση του θεσμού των σχολών προπονητών της ΓΓΑ. Στην Ε.Σ.Π. συμμετέχουν και εκπρόσωποι των προπονητών. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Προπονητών Αθλημάτων – ΠΟΠΑ).
8.    Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των σχολών προπονητών. Θέσπιση βαθμίδων προπονητών με συγκεκριμένο τρόπο συμμετοχής, παρακολούθησης και ένταξης ή μετάβασης από τον ένα βαθμό στον άλλο.
9.    Απαραίτητη προϋπόθεση για την απασχόληση προπονητή η εγγραφή στο μητρώο της ΓΓΑ σε όλες τις κατηγορίες και για όλους τους αθλητικούς φορείς, σε όλα τα πρωταθλήματα.
10.  Παροχή οικονομικών επιβραβεύσεων για τους προπονητές αθλητών, τους προπονητές και τους συνοδούς αθλητών με αναπηρίες που διακρίνονται.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΘΛ. ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΘΛ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

1.    Θέσπιση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή αθλητικών δραστηριοτήτων και ακραίων τουριστικών αθλητικών δραστηριοτήτων.
2.    Η πιστοποίηση των εκπαιδευτών γίνεται από πενταμελή επιτροπή της Γ.Γ.Α. στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προπονητών Αθλημάτων (ΠΟΠΑ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΟΑ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1.    Διατήρηση του νομικού καθεστώτος της ΕΟΕ – ΔΟΑ (Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία).
2.    Συμμετοχή της ΕΟΕ στη διαδικασία επιχορήγησης των αθλητικών φορέων από την Πολιτεία.
3.    Καθορίζει την αθλητική ομοσπονδία με ειδική αθλητική αναγνώριση στην οποία υπάγεται άθλημα ή κλάδος αθλήματος, ολυμπιακό και μη, όταν υπάρχει αμφισβήτηση για την υπαγωγή του,  ή όταν δεν υπάρχει για το άθλημα ή τον κλάδο αθλήματος αθλητική ομοσπονδία που να της έχει χορηγηθεί ειδική αθλητική αναγνώριση.
4.    Αποφασίζει, αν ο αριθμός των αθλητικών σωματείων αθλητικής Ομοσπονδίας μειωθεί σε λιγότερα από είκοσι (20) συνολικά και αν τα αθλητικά σωματεία δεν αποφασίσουν, μαζί με άλλα, τη σύσταση άλλης ομοσπονδίας, την υπαγωγή τους σε άλλη ομοσπονδία που λειτουργεί νόμιμα. Το ίδιο ισχύει και στην  περίπτωση ανάκλησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικής ομοσπονδίας
5.    Εκσυγχρονισμός των διατάξεων για τη ΔΟΑ.
6.    Αναβάθμιση και άμεση λειτουργία του ΕΣΑΣ, όπου θα προεδρεύει ο εκάστοτε Υπουργός και το οποίο θα εισηγείται και θα παρακολουθεί τον αθλητικό σχεδιασμό της χώρας.
7.    Γνωμοδότηση του ΕΣΑΣ για την παροχή επιχορηγήσεων στους αθλητικούς φορείς.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΒΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1.    Υποχρεωτική λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας αθλητικών χώρων (κάμερες) και συστήματος ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου, από την επόμενη αγωνιστική περίοδο
2.    Πρόβλεψη διοικητικών, πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων σε βάρος υπευθύνων σε περίπτωση υπαίτιας φθοράς των ανωτέρω συστημάτων.
3.    Ουδεμία αθλητική συνάντηση διεξάγεται παρά μόνο κεκλεισμένων των θυρών χωρίς τη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας και αντίστοιχου  συστήματος ονομαστικού εισιτηρίου. Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινάει από την επόμενη αγωνιστική περίοδο για τις επαγγελματικές κατηγορίες και για όλες τις άλλες από τη μεθεπόμενη.
4.    Άμεση και πλήρης εφαρμογή του ενιαίου κανονισμού ασφάλειας.
5.    Κατάργηση της συμμετοχής των αθλητικών φορέων στη σύσταση και στην εποπτεία λεσχών φίλων αθλητικού σωματείου και ΑΑΕ. Προσωποποίηση ποινών στα στελέχη των ΔΣ των λεσχών.
6.    Προσθήκη και του Αθλητικού Εισαγγελέα στα πρόσωπα που δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο τη διάλυση λέσχης φίλων αθλητικού σωματείου και ΑΑΕ.
7.    Κατάργηση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ). Μεταφορά των επιστημονικών (ερευνητικών κλπ) αρμοδιοτήτων της στο ΕΚΑΕΤ, των διοικητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΑ και των αρμοδιοτήτων σχετικά με την διαφύλαξη της δημόσιας τάξης στην ΕΛ.ΑΣ.
8.    Αυστηροποίηση των πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων του αθλητικού νόμου για αδικήματα βίας σε αθλητικούς χώρους με κλιμακούμενες ποινές.
9.    Εκσυγχρονισμός των διατάξεων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων – τέλεσης αγώνων.
10.  Απαγόρευση των οργανωμένων μετακινήσεων οπαδών.
11.  Ειδικές ποινικές προβλέψεις για την προξένηση βλάβης σε κάμερες, τη χρήση λέιζερ, και την εκδήλωση ρατσισμού.
12.  Ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις των ΑΑΕ για οργάνωση μετακίνησης οπαδών και διάθεση εισιτηρίων σε Λέσχες φιλάθλων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

1.    Ισχύουν για τις ΑΑΕ οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών με παρεκκλίσεις, όπως την πρόβλεψη ειδικών διατάξεων για την απαγόρευση της πολυιδιοκτησίας.
2.    Κατάργηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Οι αρμοδιότητές της ως προς τα διοικητικά θέματα και τους ελέγχους αθλητικής φύσης ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ως προς τους λογιστικούς και διαχειριστικούς ελέγχους από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
3.    Ευθύνη των διοικήσεων των ΑΑΕ για χρέη των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20.
4.    Κατάργηση δελτίων ελευθέρας εισόδου στις αθλητικές εκδηλώσεις. Πρόβλεψη έκδοσης ονομαστικών και αριθμημένων προσκλήσεων σε αθλητικά σωματεία, Αθλητικές Ομοσπονδίες, Επαγγελματικές Ενώσεις, σε μαθητές, στρατευμένους, φοιτητές.
5.    Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου συγχώνευσης – λύσης των ΑΑΕ.
6.    Απαγόρευση ίδρυσης δεύτερης ΑΕ από το ίδιο αθλητικό σωματείο.
7.    Δυνατότητα σε σωματεία που ανεβαίνουν κατηγορία να διατηρήσουν την ισχύουσα νομική μορφή τους κατ’ επιλογή τους.
8.    Ενοποίηση των διατάξεων για τη σύσταση, λειτουργία και τα όργανα διοίκησης όλων των επαγγελματικών ενώσεων.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

1.    Σύνδεσμος σε κάθε περιφερειακή ενότητα
2.    Οι θητείες στις ομοσπονδίες είναι τετραετείς με δυνατότητα ανανέωσης για μια μόνο φορά.
3.    Πενταμελής ΚΕΔ: Πρόεδρος από την ομοσπονδία του οικείου αθλήματος, μέσω προκήρυξης και επιλογή αυτού με συγκεκριμένα κριτήρια, ένα μέλος από επαγγελματικό σύνδεσμο, από κατάλογο διεθνών διαιτητών της τελευταίας δεκαετίας που δίνει η ομοσπονδία διαιτητών και τα υπόλοιπα τρία μέλη από κλήρωση από κατάλογο δώδεκα διεθνών διαιτητών της οικείας ομοσπονδίας διαιτητών μετά από προκήρυξη.
4.    Πρωτοβάθμιες πειθαρχικές αποφάσεις από την ΚΕΔ πάντα εγγράφως με κοινοποίηση στον πειθαρχικά ελεγχόμενο και δικαίωμα αυτού για άσκηση εφέσεως ενώπιον της επιτροπής εφέσεως διαιτητών που συγκροτείται στο Δ.Σ. της ομοσπονδίας διαιτητών.
5.    Δημιουργία τοπικών οργάνων διαιτησίας ΤΕΔ με τριετή θητεία.
6.    Αναλογικές για την διαιτησία ατομικών αθλημάτων.
7.    Πρόβλεψη επαγγελματικής διαιτησίας με πρωτοβουλία των επαγγελματικών συνδέσμων.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

1.    Με υπουργική απόφαση καθορίζεται το ύψος των επιχορηγήσεων προς τους αθλητικούς φορείς για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του αθλητισμού και ειδικότερα:
α) για την εκτέλεση προγραμμάτων ανάπτυξης των οικείων αθλημάτων συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των προπονητών και των τεχνικών συμβούλων που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, καθώς επίσης των παροχών σε αθλητές (οδοιπορικά, επιβαρύνσεις), των δαπανών για αθλητική προετοιμασία, των δαπανών για την κάλυψη των ασφαλίστρων αθλητών και την προμήθεια αθλητικού υλικού και οργάνων και την επιστημονική υποστήριξη της αθλητικής δραστηριότητας (αμοιβές γιατρών, φυσιοθεραπευτών, έλεγχο ντόπινγκ, ιατρικές εξετάσεις)
β) για την αντιμετώπιση των δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής σε αθλητικές σε δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μίσθωση ή χρήση αθλητικών χώρων και μόνο.
γ) για την κατασκευή, βελτίωση ή συντήρηση αθλητικών έργων ή εγκαταστάσεων, σύμφωνα  με όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου.
2.    Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η επιχορήγηση μπορεί να καταλαμβάνει και αθλητικούς σκοπούς που αφορούν την έρευνα και την επιμόρφωση.
3.    Έκτακτες επιχορηγήσεις προς οποιοδήποτε αθλητικό φορέα και εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο επιτρέπονται μια φορά κατ’ έτος για συγκεκριμένους σκοπούς και χωρίς να υπερβαίνει αυτή την αναλογούσα ετήσια τακτική επιχορήγηση.
4.    Δεν επιτρέπεται επιχορήγηση :
α) για κάλυψη δαπανών άλλων από αυτές που αναφέρθηκαν,
β) αθλητικού φορέα ο οποίος στερείται αθλητικής αναγνώρισης.
5.    Αν δεν έχουν καταβληθεί αμοιβές αθλητών, προπονητών, διαιτητών, δεν θα ξεκινά το πρωτάθλημα της νέας χρονιάς.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

1.    Ενιαία ρύθμιση της σύστασης και λειτουργίας δικαιοδοτικών οργάνων για όλες τις ομοσπονδίες.
2.    Υπαγωγή στην αρμοδιότητα του οργάνου όλων όσων συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε αθλητικές εκδηλώσεις, ολυμπιακών και μη αγωνισμάτων.
3.    καθιέρωση γενικών αρχών για την διεξαγωγή των πειθαρχικών διαδικασιών και για τα δικαιώματα των πειθαρχικά διωκόμενων προσώπων σε όλα τα δικαιοδοτικά όργανα.
4.    Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Όργανα σε όλες τις Αθλητικές Ομοσπονδίες που απαρτίζονται υποχρεωτικά  από συνταξιούχους ανώτερους δικαστές  με συγκεκριμένες διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια (πχ προκήρυξη, κλήρωση, θητείες)
5.    Θεσμοθέτηση κωλυμάτων και περιορισμών για τα μέλη των πειθαρχικών οργάνων.
6.    Θητεία των μελών των Πειθαρχικών Δικαιοδοτικών Οργάνων τετραετής με δυνατότητα ανανέωσης μιας μόνο φοράς.
7.    Ορισμός των μελών των Δικαιοδοτικών Πειθαρχικών Οργάνων με κλήρωση από κατάλογο που καταρτίζεται από την Ένωση Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος.
8.    Σύσταση Ανώτατης Επιτροπής Αθλητικής Διαφάνειας (ΑΕΑΔ). Η ΑΕΑΔ αποτελείται από επτά μέλη. Τέσσερα μέλη είναι συνταξιούχοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί οι οποίοι κληρώνονται από κατάλογο υποψηφίων, οποίος καταρτίζεται ύστερα από δημόσια πρόσκληση. Ένα μέλος είναι Καθηγητής Νομικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου, ένα μέλος είναι ο πρόεδρος της ΕΟΕ και ένα είναι εκπρόσωπος της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η θητεία των μελών είναι τετραετής με δικαίωμα ανανέωσης μιας μόνο φοράς. Στο πλαίσιο της ΑΕΑΔ λειτουργεί Συμβούλιο Εισηγητών με πρόεδρο συνταξιούχο Εισαγγελέα ή Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τρείς δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω.
9.    Η ΑΕΑΔ αποφαίνεται σε δεύτερο βαθμό επί προσφυγών κατά αποφάσεων της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος καθώς και για παράβαση νόμου και πλάνη περί τα πράγματα, κατά αποφάσεων των δευτεροβάθμιων πειθαρχικών  – δικαιοδοτικών οργάνων  των ομοσπονδιών.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Εξορθολογισμός και πρόσθεση νέων κωλυμάτων για φορείς αθλητισμού στην κατεύθυνση της διαφάνειας.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Για θέματα ανάδειξης, συγκρότησης, θητείας οργάνων διοίκησης των αθλητικών φορέων, διαιτησίας και αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων ισχύουν τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο με την επιφύλαξη τυχόν ρητών αντίθετων καταστατικών διατάξεων της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας κάθε αθλήματος, που βεβαιώνεται με γνωμοδότηση του Court Of Arbitration for Sport (CAS).