A2

Η θέση της Θέτιδας για μεταγραφές από Ηρακλή Κ.

Η θέση της Θέτιδας για μεταγραφές από Ηρακλή Κ.

Με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του σωματείου ΑΣΠΕ Θέτις Βούλας, δημοσιοποίησε τον προβληματισμό του σχετικά με τον τρόπο και την διαδικασία που πραγματοποιήθηκαν οι μεταγραφές των αθλητριών που αποδεσμέυτηκαν από τον Ηρακλή Κηφισιάς, έπειτα από το πρόβλημα που προέκυψε με την συμμετοχη του σωματείου των βορείων προαστίων στην Α1 Γυναικών.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής του Τάσου Τριανταφύλλου

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθούμε διάφορες καταστάσεις, ειδήσεις και γεγονότα, τα οποία μας δημιουργούν απορία, εντύπωση, απογοήτευση και έντονο προβληματισμό. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να διατυπώσουμε/δημοσιοποιήσουμε στο παρόν στάδιο τις απόψεις μας και να παραθέσουμε έντιμα τα επιχειρήματά μας.

Ας τα πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή

Μετά από πολλές προσπάθειες δημιουργήθηκε η preleague Γυναικών, μία κατηγορία για την οποία είχαμε τονίσει την άποψή μας ότι δηλαδή θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του γυναικείου βόλεϊ στη χώρα. Καλύτερα να μην υπενθυμίσουμε τι είχε διαδραματιστεί  εκείνη την περίοδο μέχρι την τελική δημιουργία της εν λόγω κατηγορίας λίγα λεπτά πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.

Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε την νέα μας ομάδα. Προσδιορίσαμε τα οικονομικά μας στοιχεία προκειμένου για μία ακόμη χρονιά να είμαστε απόλυτα συνεπείς έναντι όλων, βάλαμε τους στόχους μας και κινηθήκαμε με σκοπό την επίτευξή τους. Το ίδιο φυσικά έκαναν και οι υπόλοιπες ομάδες.

Περίπου στα τέλη Ιουλίου μία είδηση προκάλεσε αναστάτωση στο γυναικείο βόλεϊ. Από εκείνη την ημέρα η προκληθείσα αυτή αναστάτωση αλλά και η άγνοια για το τι πρόκειται να συμβεί τελικά, διατηρούνται αμείωτες, χωρίς κανένας υπεύθυνος να λαμβάνει την πρωτοβουλία να δοθεί ένα τέλος. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα, που ανέκυψε και εξακολουθεί να απασχολεί, είναι η συμμετοχή ή μη συγκεκριμένης ομάδας στην Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών, η οποία φυσικά ουδέποτε ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το συγκεκριμένο πρωτάθλημα ή μάλλον ουδέποτε έβγαλε συγκεκριμένη ανακοίνωση. Είναι αναμφισβήτητο ότι δικαιούται να αποφασίσει ό,τι εκείνη κρίνει καλύτερο για την ίδια με βάση τις υφιστάμενες καταστάσεις και τους υφιστάμενους κανονισμούς. Παρά ταύτα η αναστάτωση διατηρείται και τα ερωτήματα με την πάροδο του χρόνου πολλαπλασιάζονται. Έτσι για παράδειγμα ετέθη το ερώτημα τι πρέπει να γίνει στην ως άνω κατηγορία σε περίπτωση που ανακοινωθεί τελικά η αποχώρησή της. Πολλές γνώμες διατυπώθηκαν και ορισμένα σωματεία εξέφρασαν καλοπροαίρετα την επιθυμία όπως την αντικαταστήσουν στην Α1, χωρίς φυσικά να υπάρξει δήλωση αποχώρησης.

Μετά λοιπόν το θέμα που ανάκυψε για τον τρόπο συγκρότησης της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, σε περίπτωση αποχώρησης, και τις απόλυτα σεβαστές απόψεις που διατυπώθηκαν, ανέκυψε ξαφνικά  ένα νέο και κατά την άποψή μας περισσότερο σοβαρό ζήτημα με την είδηση της μεταγραφής συγκεκριμένων αθλητριών σε άλλες ομάδες. Δημοσιοποιήθηκαν και σχετικές δηλώσεις. Δεν γνωρίζουμε φυσικά εάν έχουν εγκριθεί οι συγκεκριμένες μετεγγραφές από τα αρμόδια προς τούτο διαδικαστικά όργανα. Στο σημείο, όμως, αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι σε περίπτωση δήλωσης αποχώρησης μίας ομάδας από το πρωτάθλημα, οι αθλήτριες της συγκεκριμένης ομάδας, οι οποίες είχαν ενταχθεί σε αυτή κατά την μεταγραφική περίοδο με δηλώσεις/αιτήσεις μεταγραφής, μένουν ελεύθερες και έχουν το δικαίωμα να αναζητήσουν νέα ομάδα. Με άλλα λόγια, για όλες τις αθλήτριες που είχαν ενταχθεί στο δυναμικό της συγκεκριμένης ομάδας μέσω εμπρόθεσμης και νομότυπης μετεγγραφής, υπάρχει η δυνατότητα να μείνουν ελεύθερες και να αναζητήσουν νέα ομάδα ή να αναζητηθούν από ομάδες σε περίπτωση δήλωσης μη συμμετοχής της ομάδας στο ως Πρωτάθλημα. Τέτοια, όμως, δήλωση δεν έχει λάβει χώρα εξ όσων γνωρίζουμε.

Το ερώτημα λοιπόν που μας απασχόλησε είναι με ποίον τρόπο και με ποια διαδικασία πραγματοποιήθηκαν οι ανακοινωθείσες μεταγραφές. Μετά από μελέτη προκηρύξεων και εγκυκλίων δηλώνουμε ότι δεν έχουμε ακόμη εντοπίσει την εφαρμοστέα στη συγκεκριμένη περίπτωση διάταξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, θεωρούμε, όμως, ότι δεν υπάρχει. Είναι φυσικά ένα ενδιαφέρον ζήτημα, το οποίο, εάν καλύπτεται από σχετική διάταξη Νόμου, Προκήρυξης ή Εγκυκλίου, παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ομάδα να συμφωνήσει τη συνεργασία με μία αθλήτρια κατά την μεταγραφική περίοδο, να συνταχθεί, να υπογραφεί και να αποσταλεί με την προβλεπόμενη διαδικασία στην Ομοσπονδία το ανάλογο έντυπο Μετεγγραφής, να καταβληθεί το παράβολο και αρκετά αργότερα να ακυρωθεί η συγκεκριμένη μετεγγραφή και η αθλήτρια να ενταχθεί σε κάποιο άλλο σωματείο. Υπάρχει, όμως, τέτοια διάταξη ; Από τη μελέτη εντοπίσαμε δύο ενδιαφέρουσες διατάξεις, τις οποίες παραθέτουμε και διατυπώνουμε την άποψή μας περί της εφαρμογής τους.

Μελετώντας λοιπόν τον Κανονισμό Εγγραφών – Μετεγγραφών (Ιούνιος 2017), παρατηρούμε ότι στο άρθρο 8 ρυθμίζεται το ζήτημα της Αποδέσμευσης που αφορά αθλητές «που δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών, ο οποίος υποβάλλεται ετησίως στην ΕΟΠΕ». Το εν λόγω άρθρο τυγχάνει, κατά την άποψή μας, εφαρμογής μόνο για αθλήτριες, για τις οποίες το εκάστοτε σωματείο δεν προχώρησε στην  ανανέωση των δελτίωντους ήτοι  δεν τις συμπεριέλαβε στον πίνακα που απέστειλε προς την ΕΟΠΕ μέχρι τις 30/9/2017. Σε μία τέτοια περίπτωση, η αποδεσμευθείσα αθλήτρια είχε το δικαίωμα μέχρι τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου να συμφωνήσει με μία άλλη ομάδα, συμπληρωμένου του ειδικού εντύπου μετεγγραφής αποδεσμευθέντα αθλητή περιορισμένου χρόνου. Θεωρούμε λοιπόν ότι η ως άνω διάταξη δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στην υπό εξέταση περίπτωση που αφορά μετεγγραφές αθλητριών.

Περαιτέρω στο άρθρο 10  του ανωτέρου Κανονισμού ρυθμίζεται το θέμα των Ανανεώσεων Δελτίων Αθλητών. Για τις ανανεώσεις δελτίων αθλητριών υφίσταται και η με ημερομηνία  7/06/2017 Εγκύκλιος Ανανεώσεων Αθλητών/τριών της ΕΟΠΕ. Από μία απλή ανάγνωση προκύπτει ότι το άρθρο 10 του Κανονισμού αλλά και η συγκεκριμένη Εγκύκλιος αφορά αποκλειστικά και μόνο την ανανέωση δελτίων αθλητριών με την σύνταξη και αποστολή προς την ΕΟΠΕ (μέχρι 30.6.2017) του σχετικού πίνακα από κάθε σωματείο και ΟΧΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ. Βέβαια στο εδ. ε) της συγκεκριμένης περί ανανεώσεων εγκυκλίου αναφέρεται ότι επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση στον πίνακα των ενεργεία αθλητριών μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 με εξαίρεση τις αθλήτριες, για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτηση μετεγγραφής και ακόμη περισσότερο ότι κάθε σωματείο δικαιούται να πραγματοποιήσει έως τρεις διαγραφές.

Είναι θεωρούμε προφανές ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα διαγραφής έως τριών αθλητριών μέχρι 15.9.2017 αφορά αποκλειστικά και μόνο αθλήτριες, οι οποίες είχαν συμπεριληφθεί στον σχετικό πίνακα ανανεώσεων δελτίων που είχε αποστείλει στην ΕΟΠΕ κάθε σωματείο μέχρι 30.6.2017, αφού η εν λόγω εγκύκλιος αλλά και το άρθρο 10 του Κανονισμού Μετεγγραφών αφορά –όπως προκύπτει και από τον τίτλο των διατάξεων- την περίπτωση ανανεώσεων δελτίων και τίποτε άλλο. Συνεπώς οι επίμαχες ανακοινωθείσες μετεγγραφές δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να λάβουν χώρα με βάση τις ανωτέρω περί ανανεώσεων δελτίων διατάξεις, εάν φυσικά έχει συμβεί αυτό (διαγραφή των αθλητριών από το σωματείο και μετεγγραφή του σε άλλο).

Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι πράγματι κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να εντάξει στο δυναμικό του μία αθλήτρια μετά τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου υπό τον όρο ότι είναι «ελεύθερη». Το ζητούμενο για εμάς είναι βάσει ποίας διάταξης  μετά την εμπρόθεσμη διαδικασία μετεγγραφής τους στο συγκεκριμένο σωματείο, παρέχεται νόμιμα η δυνατότητα μετεγγραφής τους σε άλλο σωματείο. Η άποψή μας είναι συγκεκριμένη, εφόσον φυσικά δεν υπάρχει άλλη διάταξη, την οποία δεν εντοπίσαμε. Μόνο με αποχώρηση της ομάδας από το Πρωτάθλημα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7β του Κανονισμού Εγγραφών – Μετεγγραφών. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στις αθλήτριες εκ του Νόμου η δυνατότητα να αναζητήσουν μία νέα ομάδα, εάν φυσικά το επιθυμούν. Τέλος τα περί αξιοπιστίας και ομαλής διεξαγωγής των πρωταθλημάτων και νομοτυπικότητας των διαδικασιών, που ευλόγως αναφέρονται, επαφίενται στην κρίση, τη συνείδηση και τις γνώσεις του καθενός.

Για το ΑΣΠ ΘΕΤΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

A2
05/11/2021

Πρεμιέρα για την Α΄ ζώνη

Η πρεμιέρα στην Α’ Ζώνη της Α2 Γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, ενώ η Β’ Ζώνη που έχει...