ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΧΙΑΣΤΟΣ

« Μου φεύγει το πόδι μου… »

« Μου φεύγει το πόδι μου… »

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος του γόνατος είναι το κύριο σταθεροποιητικό στοιχείο σε πρόσθια μετατόπιση της κνήμης και σε έσω στροφή αυτής. Αποτελείται από δύο ανατομικές δέσμες, την προσθία έσω και την οπισθία έξω με διαφορετική εμβιομηχανική συμπεριφορά σε κάμψη και έκταση.