ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Στις 14 Ιουλίου η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.ΠΕ.

Στις 14 Ιουλίου η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.ΠΕ.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της ΕΟΠΕ προκηρύσσεται για την 14η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή (10.00′) και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, το Σάββατο 15 Ιουλίου 2023 (10.00).
Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ψηφιακών μέσων και με την ακόλουθη Ημερησία Διάταξη:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
2. Διαγραφή μελών – Σωματείων
3. Έγκριση αναμορφωμένου προϋπολογισμού 2023
4. Τροποποίηση Κανονισμών
5. Διάφορα Θέματα.

Συνημμένα η Πρόσκληση της ΓΣ